Ik ben werkzaam als freelance journalist voor onder meer het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) te Rijswijk en De Nieuwe Reporter, groepsweblog over de toekomst van de Nederlandse journalistiek. Vanaf half augustus 2009 zal ik aan de slag gaan als medewerker Verslag en Redactie bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag.

Op 31 mei 2007 studeerde ik af als historicus met specialisatie Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwerp van mijn afstudeer-scriptie Doodlopend Spoor was de dagbladverslaggeving over de Molukse treinkapingen en parallelacties in 1975 en 1977. Mijn vraagstelling luidde als volgt: ‘In hoeverre was er sprake van fundamentele verschillen in de dagbladverslaggeving betreffende de Molukse treinkapingen bij Wijster en De Punt?’. Voor de beantwoording van deze vraag deed ik onderzoek naar de verslaggeving over de beide gijzelingsacties in De Telegraaf, de Volkskrant en het Nieuwsblad van het Noorden. Bovendien sprak ik met enkele directe betrokkenen van toen: Sietse van der Hoek (de Volkskrant), Harry Muller (De Telegraaf), Tony van der Meulen (Nieuwsblad van het Noorden) en Toos Faber-De Heer (toenmalig persvoorlichtster bij het ministerie van Justitie in Den Haag). Een samenvatting van mijn onderzoeksbevindingen vindt u hier.

Na het behalen van mijn eerste bul besloot ik om nog een jaar verder te studeren. In september 2006 was ik na het voltooien van de verkorte Bachelor Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (IB/IO) reeds begonnen met de aansluitende Master IB/IO in Groningen. Deze studie draait naast het vergaren van algemene kennis over de Leer der Internationale Betrekkingen om het begrijpen van de werking van de internationale politiek en stromingen als het Realisme, Liberalisme en Globalisme. Ik specialiseerde me vooral op vraagstukken die betrekking hebben op de internationale vrede en veiligheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om internationale samenwerking binnen de Verenigde Naties (VN) en de bestrijding van het internationale terrorisme via de door de Verenigde Staten geleide War on Terror.

Van oktober 2007 t/m januari 2008 liep ik in het kader van mijn studie IB/IO met veel succes stage op de buitenlandredactie van dagblad De Morgen in Brussel, het zenuwcentrum van de Europese Unie. Ik kreeg bij De Morgen volop de kans om over allerlei buitenlandonderwerpen te schrijven (zie: mijn werk). Mede door de politieke crisis in België was het een erg interessante en leerzame periode. Na vier mooie Brusselse maanden keerde ik terug naar Groningen om aan mijn eindscriptie te gaan werken. Op 29 augustus 2008 studeerde ik daarop af met het scriptieonderwerp Trans-Atlantische terrorismebestrijding na '11 september'. In dit werk deed ik onderzoek naar de vraag in hoeverre er sinds 9/11 sprake is van trans-Atlantische regimevorming bij de aanpak van het internationale terrorisme.

Loopbaanoverzicht Willem Boersma

Na te zijn geslaagd voor mijn eindexamen VWO koos ik in 2001 op achttienjarige leeftijd voor een studie Geschiedenis in Groningen. Mijn eerste jaar doorliep ik zonder veel problemen en ik haalde mijn Propedeuse in één keer. Van een aantal werkgroepgenoten hoorde ik dat zij van plan waren om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de afstudeerrichting Journalistiek (binnen Geschiedenis). Van nature volgde ik het nieuws al op de voet, maar ik had er nog nooit concreet bij stil gestaan om hier iets mee te gaan doen. Toch leek het me een interessante optie en daarom besloot ik om ook deel te nemen aan de selectieprocedure. Het frappante was dat ik uiteindelijk als enige van mijn werkgroep ook daadwerkelijk werd toegelaten.

In mijn tweede studiejaar begon ik dus meteen weer aan iets nieuws. In plaats van een aantal Geschiedeniswerkcolleges volgde ik ter compensatie vakken op het gebied van de theorie en de praktijk van de Journalistiek. Op deze wijze werd de studenten een volledig doctoraalprogramma aangeboden. Ik behoorde tot de laatste lichting Journalistiekstudenten ‘oude stijl’ in Groningen. In de tussentijd was Journalistiek een anderhalf jaar durende Master geworden. Maar gelukkig waren wij ‘oude-stijlers’ nog altijd welkom in de hypermoderne ‘newsroom' in het Harmoniegebouw van de Faculteit der Letteren.

Vanwege mijn brede en internationale interesse besloot ik vanaf september 2003 een tweede studie te gaan volgen: IB/IO. Met mijn propedeuse Geschiedenis was het mogelijk om een verkorte tweejarige IB/IO-Bachelor te doorlopen, om vervolgens door te stromen in de gelijknamige Master. IB/IO is een brede en interfacultaire studie met vakken op het gebied van rechten, geschiedenis, economie en taal. Studenten worden in principe opgeleid om te werken in de diplomatie of voor internationale organisaties zoals de Europese Commissie of de VN. Dergelijke functies zijn echter maar voor een kleine minderheid weggelegd; de meeste afgestudeerden gaan werken in het bedrijfsleven of vinden een baan bij de overheid.

Van maart tot en met mei 2005 liep ik in Leeuwarden stage op de redactie van de Leeuwarder Courant in het kader van mijn afstudeerrichting Journalistiek. Ik kreeg de mogelijkheid om in korte tijd erg veel te leren, benutte de kans om allerhande artikelen te schrijven en kwam op plekken in Friesland waar ik nog niet eerder was geweest. Het was tevens een periode van hard werken en weinig rust, maar het gaf veel voldoening om mijn verhalen de volgende dag in de krant terug te lezen. Daarnaast werd het me duidelijk dat lezers overal op letten en dat dit zowel positieve als negatieve reacties kan opleveren. Het belangrijkste waar ik tijdens mijn stage achterkwam, is dat ik in de toekomst daadwerkelijk graag als journalist/verslaggever zou willen werken. Vooral omdat een journalist de mogelijkheid krijgt om te schrijven over de dingen die hij van dichtbij meemaakt en die anders misschien nooit bij 'het grote publiek' bekend zouden worden.

Naast mijn twee studies werd ik in 2004 actief bij Checks & Balances, het verenigingsmagazine van Clio, de studievereniging van IB/IO. Aanvankelijk schreef ik diverse artikelen als freelancer, maar van september 2005 tot september 2007 was ik Commissaris Externe Betrekkingen voor Checks & Balances. In deze functie had ik allereerst de taak om een briefwisseling op te zetten met wetenschappers en politici. De internationale toekomst van Nederland was 'mijn' thema en ik bedacht hierbij de volgende centrale vraag: 'wat is de toekomst van Nederland in de wereld, kikkerlandje of koploper?' Naar aanleiding van mijn brief ontstond er een interessante en veelzijdige discussie en ik ontving reacties van onder anderen Ko Colijn, Wim Couwenberg, Harry van Bommel en Kathalijne Buitenweg. Daarnaast verzorgde ik in samenwerking met enkele van mijn gewaardeerde collega’s interviews met onder anderen journalist en schrijver Joris Luyendijk, historicus Maarten van Rossem, Clingendael-expert Dick Leurdijk, FNV-voorzitter Agnes Jongerius, en wijlen Bart Tromp (politicoloog en IB-specialist).

In januari 2006 werd ik bestuurslid van de nieuwe sectie voor studenten en starters van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ): Vers in de Pers (ViP). We dienden onze sectie volledig vanaf de grond op te bouwen en konden daarom niet of nauwelijks op vaste patronen teruggrijpen. Binnen het bestuur heb ik me 2,5 jaar lang voornamelijk bezig gehouden met het organiseren van uiteenlopende activiteiten zoals onder meer een masterclass interviewen en een redactiebezoek aan het tv-programma De Wereld Draait Door. Op zaterdag 22 september 2007 en zaterdag 27 september 2008 organiseerden wij als bestuur van NVJ-ViP de Nacht van de Journalistiek in het pand van RTV Utrecht.